AEG ELECTROLUX - 600 RON

AEG ELECTROLUX - 600 RON